شکـــــــر

می خوام یک پست شکر کنم........

شکرت خدا

شکرا لله

الحمد لله

شکر از نعمت هایی که دادی

واسه: چشمام...دستام...دلم...احساسم...شیرینی بعضی چیزا...بی خوابی بعضی شبا...غنج رفتن دلم کلی وقتا...غصه خوردن برا بعضی چیزا...

واسه: بابام...مامانم...دوستام...

واسه: معلم ها و استاد هام...

واسه: قرآن و فرستاده هات...

واسه: خودت (اعتراف:اینو خودمم درست نمی فهمم چی می گم!)

واسه همین نفسی که می کشم...............لحظه به لحظه...........

شکر واسه همین شکری که می کنم...

شکر کردن با دست و چشم و فکر و دلی که تو دادی....!

تو دادی ها.... من کاره ای نبودم....

هرچه هست ز هستی اوست

یادش بخیر قدیما می نوشتیم:

به نام هستی بخشی که هستی ِ هر هستی ز هستی اوست

والســــــــلام..........

/ 0 نظر / 3 بازدید