بیا با هم برویم بپرسیم

من را تنها با اسمم صدا کن:
سلیمه
بدون هیچ صفتی!
همان سلیمه برایم یک عالم معنا دارد.

بگذار خود را بیش از آنچه هستم ندانم.
می خواهم به اسمم برسم
اگر برسم ،
قله ها برایم فتح شده اند.
تعریف نکن
ایرادم را بگویی دوست داشتنی تری......
بگذار ایراد بگویی و من توجیه کنم
بگذار از خودم دفاع کنم
بگذار شیوه هایمان را با هم تاخت بزنیم
بگذار بر سر افکارمان صحبت کنیم
بگذار به شیوه ام شک کنم
بگذار بروم بگردم
شاید راه بهتری یافتم
خیرم را می خواهی؟
بگذارم به رفتار خودم شک کنم.
دوستم داری؟
بیا با هم برویم بپرسیم.
این برایم خوش تر ست
باور کن....
باور کن.

پاوبلاگی: اگر خدا بخواد پست انتظار ادامه دارد.

/ 6 نظر / 2 بازدید
n

[گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل] [گل][گل] [گل]

135

سلام بر سلیمه جان سلیمه از سلم میاد؟ هم خانواده با سلام؟ انی سلم لمن سالمکم؟؟؟ سلیم یعنی کسی که سلم دارد، بر وزن فعیل است پس صفت مشبهه است و یعنی کسی که بسیار سلم دارد بسیار سلم داشته باش پس با خدا با حجت خدا با دوستان خدا موفق باشی التماس دعا سلیمه جان

رها

با حرفهایت موافقم.

یکی

سر زلف تو ندارد سر زلف دیگری...........

عمران

ایرادهای خودم اینقدر زیاده که نمیتونم از ایرادهای شما حرف بزنم