نگران حال و روزتم...

نگران شب هات.

نگرانم که چقدر با کارام و زندگیم داغونت کردم...

نگرانم که دونه دونه رفتارهام 

تورو اذیت میکنه...

خواهش میکنم زیاد اذیت نشو...

و

تنهام نذار.

کاش نور داشتم

کاش حضورت حس میکردم

و حضورت قلبمو گرم میکرد

کاش این قدر تاریک نبودم...

دلم برات تنگ شده...

/ 0 نظر / 19 بازدید