دوست داری کسی رو مسلمون کنی؟

دوست داری کسی رو مسلمون کنی...؟

این کار واسه هر مسلمونی افتخاره.... می شناسم کسایی رو که تونستن مسیحی یا افراد دیگه رو مسلمون کنن...خوش به سعادتشون...

کسایی رو می شناسم که فقط از طریق مکاتبه تونستن کسی رو مسلمون کنن!!

چیه دلت می خواد؟

یه نفر واسه رابطه اش با خدا نگرانه... تصمیم داره این رابطه رو درست کنه...

دونه دونه دستور می طلبه که فقط عمل کنه تا رابطه اش درست شه...

می خوای کسی رو مسلمون کنی؟ واسه اش دعا کن...

/ 3 نظر / 2 بازدید
رها

بر آنکه با سرمایه اش فقط زمین می خرد روزی خواهد آمد که با خود بگوید : برای چنین روزهای مبادایی، کاش قطعه ای آسمان می خریدم . . . خداقوت.آپم ومنتظرم نظرتونو بشنوم

135

سلام و نور آبجی گلم

عمران

ای کاش با دعا کردن درست میشد. مشکل خیلی از دینداران اینه که خودشون هم پشتوانه فکری ندارند و نمیتونن خودشون هم نگه بدارند. امیدوارم هر کسی توی زندگی راهشو پیدا کنه