قلبم را آماده کن

خداوندم...اله من...
چند روزی بیشتر نمانده
نجاتم بده
خداوندم ...اله من....
چند روزی بیشتر نمانده
باور دارم که این بار می شود
مثل همیشه
از تو مطمئنم
می ترسم باز من نگیرم!!

دستانم را آماده کن
نه! قلبم را آماده کن...
تمام وجودم را آماده کن
بگو چه کنم؟
فقط بگویم :چشم، چشم.
ساده بگویم؟
دوستت دارم اله من

ببخش حرف زدن ناشایستم را...

پاوبلاگی: پست انتظار رو فعلا ادامه نمی دم. به دلایلی... دعایم کنید...مکرر...هرگاه سجاده دیدید...هرگاه قرآن دیدید...

/ 1 نظر / 2 بازدید
هاجر

سلام حرف زدن با خدا همه جوره شایسته ست[گل]