شکر شکر شکر

شُکر...

      شِـــکَره

شُکر...

      میـــــوه می ده

شُکر...

      عشق بازی روزانه ست

 

شُکر...

      شُکر...

              شُکر...

 

الها: ... لغت کم میارم... ببخش.

/ 1 نظر / 2 بازدید
Farahnaz

بهترین قهوه ای که تا حال خوردینش چی بوده؟ حتما تو رای گیری وب قهوه خورونه شبانه شرکت کنین.