حسینیه ای که میخواستند نباشد!

حسینیه ای که پارسال عده ای برای ساخته نشدنش امضا جمع کردند، 

با حدود سیصد میلیون تومان کمک مردمی ساخته شد، امسال توش مجلس برگزار شد و حتی تلویزیون هم نشون داد! 

الانم که بین هم محلی ها میگم پول ساخت این حسینیه با کمک های مردمی بوده، مردم همین محل تعجب می کنن!! من خودمم تعجب کردم.

 

+ جلوی بچه ها نمی شه ناله کرد... تاب دیدن و شنیدن ناله رو ندارن... 

/ 0 نظر / 23 بازدید