بابا..

یه روزایی هم هس،

همچی این مشکله،

بدجور تو چِـشت خودنمایی میکنه

دلت میخواد بایستی جلوش،

دس به کمر،

بگی:

میرم به بابام میگم بیاد بزنَـتِت. 

 

+ بابا! یا صاحب الزمان! ادرکنی..

 

پ.ن: بچاها.. من گیر کردم... برام دعا کنید..

/ 0 نظر / 19 بازدید