حالم عوض میشه!

وقتی تک تک بندهای وجودم حس با تو بودن رو می خواد. وقتی آرامش با تو بودن رو گم می کنم و می گم خدایا خودت شیرینی مناجاتت رو بهم بچشون. وقتی برای شناخت فرستاده هات تو بن بست گیر می کنم و دست به دعا می شم که خدایا کمکم کن، دردمو خودت دوا کن... حالم خوب نیست.
وقتی ذکرهای صلوات نذر خودمو می ذارم کنار و برای یکی دیگه نذر می کنم و نشسته رو سجاده می گم «بسم الله» شروع می کنم... حالم عوض می شه.
وقتی آروم می شم با تو. وقتی دلم، جونم، تموم زندگیم آروم می شه؛ حالم عوض می شه.
وقتی همه ی وجودم می گه چند کیلومتر اون طرف تر داری دعامو مستجاب می کنی، حالم عوض می شه.
خدایا نمی تونم درک کنم تو چجوری این همه آرام بخشی!! گفتی:"الا بذکر الله تطمئن القلوب". و سر حرفت هستی.

/ 1 نظر / 2 بازدید
عمران

منم ميخوام! دعا كن ما هم پيدا كنيم