اشتباه... آه...

امان از وقتی که بفهمی چند ماه داشتی اشتباه می کردی...

امان...امان... جوری که شب خوابت نبره....

امان....

شکایت ندارم...

از ته دل گفتم...شکایت ندارم...

منو تربیتم کن...هرجور دوست داری...

بذار گاهی بگم آه...

اما رهام نکن...

رها نکن جوری که با خودم دعوام شه...!

حضورتون...حضورتون...حضورتون...

چشم می خوام...

یه روزی بهم چشم می دی

مگه نه؟

شما که می بینی همه چی رو...

جزوه های درسیمو....

حتی ورقه ی امتحانمو...

دوس نداشتم ورقه مو بدم....

دوس داشتم سر جلسه بشینم و همین جوری براتون بنویسم....

آه....

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الها: اگه آرومم نکنی...کی آرومم کنه...؟

پاوبلاگی: به جز آدرس هایی که لینک دارم... آدرس هیچکس رو ندارم چون فیووریتم پاک شده... وبلاگ هایی که من حداقل یبار براشون نظر گذاشتم آدرس بدین لطفا.

[ چهارشنبه ٢۱ تیر ۱۳٩۱ ] [ ٢:٥٦ ‎ب.ظ ] [ سـلیمه ]