شکر شکر شکر

شُکر...

      شِـــکَره

شُکر...

      میـــــوه می ده

شُکر...

      عشق بازی روزانه ست

 

شُکر...

      شُکر...

              شُکر...

 

الها: ... لغت کم میارم... ببخش.

[ یکشنبه ٢۸ خرداد ۱۳٩۱ ] [ ۱:۳۸ ‎ب.ظ ] [ سـلیمه ]