پراکنده ای از روایاتی نیمه معتبر!

نوشتم: "دوستت دارم نقطه نقطه نقطه"

.

فهمیدم که.... این تویی که دوستم داری نقطه نقطه نقطه نقطه نقطه نقطه نقطه نقطه نقطه نقطه .......... ... .. .

.

- حیاء نگه دار! با حیاء باش!

- یعنی چی؟

- یعنی یادت باشه اون تورو بیشتر از خودت دوست داره!

- یعنی چی؟

- یعنی وقتی اون تورو بیشتر از خودت دوست داره، نترس! بسپر به همون....

- یعنی چی؟

- یعنی تو تلاش کن، بقیه ش رو بسپر....

- یعنی آخرش که چی؟

- یعنی اگه سپردی دست خدا، آسوده خاطری... لبخند می زنی... به مردم.... و اون وقت می شی شبیه کی؟

- :)

- حالا ماه شدی، عزیــــــز دلم.

 

پاوبلاگی: با تشکر از دو عدد دوست که آب می پاشند بر جوانه های دلم! و روایتم را معتبر می کنند!

[ پنجشنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩۱ ] [ ۱٢:٤٥ ‎ب.ظ ] [ سـلیمه ]